Wyciąg z regulaminu poradni Almed

Pełną wersję regulaminu można uzyskać w rejestracji.

regulamin_&_poświadczenie_za_skierowanie