Oświadczenia pacjentów:

  • pacjent pełnoletni 

  • dziecko (wypełnia opiekun prawny)